Korabeli hírek - BREZA

Névnap és dátum script
Go to content

Main menu:

Korabeli hírek

Pál > Korabeli hírek

A kárpátaljai római katolikus egyház története
-részlet-
Az Állami Egyházügyi Hivatal Bujaló Bernát lemondása után ismét Mészáros Jánost ismerte el vikáriusnak, majd az ő visszavonulása után Závodnyik Tibor lett az államilag elismert vikárius (1961-től 1984-ig, haláláig). Ő megpróbálta helyreállítani a katolikus egyház római központjával a megszakadt kapcsolatot. Ebben Dr. Brezanóczy Pál aknaszlatinai születésű egri érsek (+1971) segített.
__________________________________________

1969. február 11.
Beiktatták tisztségébe dr. Brezanóczy Pál egri érseket
Az egri fõszékesegyházban kedden ünnepélyesen beiktatták tisztségébe dr. Brezanóczy Pál egri érseket. Az ünnepi aktuson részt vett a fõegyházmegye papsága. Ebbõl az alkalomból dr. Brezanóczy Pál egri érsek fõpásztori misét tartott, majd fogadást adott a vendégek tiszteletére. A fogadáson megjelent Prantner József államtitkár, az Állami Egyházügyi Hivatal elnöke, valamint Heves megye és Eger város több vezetõje.

_________________________________________

Aknaszlatinai KMKSZ  
Kárpatalján 1990-ben megalakult a Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség, melynek elnöke Fodó Sándor volt. Az elnöki posztot idővel Kovács Miklós foglalta el, aki a mai napig is az elnöke. …
2000-ben a Millecentenárium emlékére az alapszervezet létrehozott egy emlékparkot, a templom bejáratánál emléktáblát állítottak Aknaszlatina szülöttének dr. Brezanóczy Pál egri érsek tiszteletére. Szintén emléktáblával emlékeztek meg a honfoglalás óta a községben folyó sókitermelésről.
__________________________________________

Bencés Hírlevél
IX. évfolyam 2. szám
A MAGYAR BENCÉS KONGREGÁCIÓ TÁJÉKOZTATÓ LAPJA 2007. nyár

-részlet-

ÖTVEN ÉVE HUNYT EL
SÁRKÖZY PÁL FŐAPÁT ÚR

Sárközy Pál halála és temetése

Április 25. a rend 1802. évi visszaállításának ünnepe. Ez a nap 1957-ben a hálaadás és egyúttal könyörgés napja
is volt a súlyos beteg főapátért.
Nyáry professzort hívták hozzá, ez megnyugtatta a beteget, aki nyugtalan volt, az ágy szélén bóbiskolt,
aludni alig tudott. Mindig volt mellette valaki: a Dömök testvérek, Teodóra nővér vagy az irgalmas nővérek.
Május 7-én Kovács Sándor püspök látogatta meg a beteget, és főpapi áldásban részesítette. Pál főapát úr
megismerte, az áldásra Áment mondott. Ezután egyre gyengébb lett, az orvos véleménye szerint a halál csak
idő  kérdése  volt.  Naponta  egy-egy  órára  rendtársak  őrizték,  éjszaka  pedig  egy  nővér  volt  mellette.  Borbély
Kamill is virrasztott nála. Ekkor a főapát már félrebeszélt. Zavaros beszéde is tisztalelkű emberről tanúskodott,
állapította meg Kamill rendtársa. „Megyünk az örökkévalóságba”
mondta Kovács püspöknek. A földi ételnek,
de a menyeinek, az eukarisztia kenyerének vétele is gondot okozott a napi áldoztatásnál. Egyre csendesebb,
egyre gyengébb lett. Május 9-én már ételt sem tudott magához venni, és áldozni sem tudott. 1957. május 10-én
éjszaka, halála perceiben is vele voltak a rendtársak: Monsberger Ulrik perjel, Diósi Ákos, Faludi Marcellin, az
orvos  (Nyáry  főorvos  Győrből)  és  két  szerzetesnővér. A körülállók  imádsága  közben  3.15-kor  szenderült  el
örökre.
„Csendesen elköltözött a jó Főapát úr az élők sorából az Örökkévalóságba, ahová napok óta készült. R.I.P.
Nagy űrt hagyott maga után. Tudós férfi volt, aki állandóan kereste az igazságot a matematikában éppúgy, mint
a lelkek mélyén, prédikációiban, a sok lelkigyakorlaton. Jó atyát veszítettünk, akihez bármikor mehettünk biza-
lommal.” Írta Monsberger Ulrik, aki a Pál főapát haláltól kezdve kormányzóperjel volt.
Még aznap délután a konventgyűlésen megbeszélték a temetéssel kapcsolatos gyakorlati teendőket, meg-
választották  a  kormányzóperjel  mellé  a  három  főből  tanácsot:  Legányi  Norbertet,  Jávor  Fidélt  és  Dezsényi
Lórántot.
Május 13-án reggel 9 órakor volt a gyászmise, ezt követően a négyes beszentelés, ill. temetés. Grősz József
kalocsai  érsek  mondta  a  Requiemet  és  végezte  a  beszentelést.  Papp  Kálmán  győri  megyéspüspök  végezte  a
temetést.  Jelen  volt  Badalik  Bertalan  veszprémi,  Kovács  Sándor  szombathelyi  megyéspüspök,  Kovács  Vince
váci,  Endrey  Mihály  esztergomi  delegátus,  és  Szabó  Imre  segédpüspök,  Szekeres  Bónis  em.  zalavári  apát,
valamint Gidró Bonifác em. tihanyi apát. Közülük öten adták a főpapnak kijáró ötös abszoluciót. Itt volt Sík
Sándor  piarista  és  P.  Luptovics  Kolos  ferences  tartományfőnök, Brezanóczy  Pál  egri  helynök. Hajdúdorogot
Timkó Imre, Székesfehérvárt Vajk Gyula prépost és Ágh Kálmán kanonok képviselte. Pénzes Balduin OSB az
Új Ember,  Esty  Miklós  az Actio  Catholica  képviseletében,  Radó  Polikárp  OSB,  Zemplén  György  O.Cist.  pro-
fesszorok a Pázmány Péter Hittudományi Akadémia képviseletében voltak jelen. A bencés közösség, számos pap,
szerzetesnővér, egykori diák, hívek részvétele mutatta, hogy mennyire tisztelték és szerették Pál főapátot.

Back to content | Back to main menu