Életrajz - BREZA

Névnap és dátum script
Go to content

Main menu:

Életrajz

Pál

Brezanóczy Pál
egri érsek


- Született: Aknaszlatina, 1912. jan. 25.
–: Eger, 1972. febr. 11.
- A teológiát Innsbruckban végezte,
- Kassán szentelték pappá (1935).
- 1938-tól teológiai tanár Kassán,
- 1941-től püspöki titkár, irodaigazgató (1942).
- Az egyházmegye szétválasztása után a kassai egyházmegye mo.-i részének helynöke - Hejcén (1946); az ottani püspöki nyaralóban papnevelőt létesített.
- 1951-től a rozsnyói, 1952-től a szatmári részek s az egri főegyházmegye általános érseki helynöke.
- Czapik érsek halála (1956) után káptalani helynök,
- 1959-től az egri főegyházmegye kormányzója,
- 1969-72-ben egri érsek.
- Részt vett a II. vatikáni zsinaton (1962). Egy életrajzi emlék adalékként az akkori politikai helyzet változásáról
- A r. k. egyház és az állam jó viszonyának megteremtésén munkálkodott, része volt az 1964. évi megállapodás megkötésében.

Forrás: Életrajzi Lexikon

Back to content | Back to main menu